Tento systém má mnoho výhod vyplývajících ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze použít prakticky na jakoukoliv stavbu, a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce, takže pořizovací náklady jsou samozřejmě nižší než u tepelného čerpadla typu země-voda. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu. Pokud teplota venkovního vzduchu roste, výkon tepelného čerpadla stoupá, s klesající teplotou výkon klesá.

vzduch-voda.jpg, 40kB Zpět
Bez názvu-1.jpg, 11kB

 Copyright © KLIMATEST s. r. o.| klimatest@klimatest.cz | + 420 602 207 706