Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coefficient of Performance). Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti” tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla účinnější. Provoz tepelného čerpadla (systém vzduch-voda) je nejlevnější při vysokých teplotách venkovního vzduchu. Tohoto provozu nejvíce využijeme v letních měsících pro ohřev teplé vody. Toto číslo může nabývat u velmi dobrých tepelných čerpadel za optimálních podmínek až hodnoty 7. Běžně se topný faktor pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. Není ovšem veličinou, která by byla k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje (počasí, požadavky uživatele).

    Průměrný topný faktor tepelného čerpadla s energetickým systémem vzduch – voda se pohybuje okolo hodnoty 3. Úspora při vytápění a ohřevu teplé vody je investičně zajímavá. Porovnání nákladů na vytápění a ohřev teplé vody je vidět v následujícím grafu.

    Potřeba energie na vytápění a teplou vodu

Potřeba energie na vytápění a teplou vodu

topný faktor.jpg, 22kB

Výpočet topného faktoru:

Vzorec pro topnyfaktor.jpg, 1,9kB

Kde: Qk - celkový tepelný výkon získaný na kondenzátoru čerpadla [kW]; A - elektrický příkon kompresoru potřebný pro provoz čerpadla [kW].

Při výběru tepelného čerpadla je důležité, aby byl kladen důraz na provozní topný faktor. Ten je ovlivněn nejen samotným topným faktorem tepelného čerpadla, ale i dalšími faktory:

Bod bivalence udává teplotu venkovního vzduchu, pod kterou již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřebu tepla vytápěného objektu a je třeba „chybějící“ výkon pokrýt doplňkovým zdrojem tepla.

  • nutnost stanovení správného topného výkonu tepelného čerpadla (pokrytí tepelné ztráty objektu)
  • sladění provozní teploty tepelného čerpadla s teplotou otopného systému s vazbou na zachování tepelné pohody
  • regulace systému vytápění
  • ovládání dohřevu (bivalencí)
  • zajištění ohřevu teplé vody
  • vytápění bazénu tepelným čerpadlem

Bod bivalence udává teplotu venkovního vzduchu, pod kterou již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřebu tepla vytápěného objektu a je třeba „chybějící“ výkon pokrýt doplňkovým zdrojem tepla.

graf pro topny faktor dolni.jpg, 19kB

Zpět


Bez názvu-1.jpg, 11kB

 Copyright © KLIMATEST s. r. o.| klimatest@klimatest.cz | + 420 602 207 706